×

بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور

بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور

بخشنامه-به-کلیه-واحدهای-قضایی-سراسر-کشور

وکیل

بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
شماره18786/85/1 3/11/1385‏

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

‏ تصویر بخشنامه شماره18786/85/1 ـ3/11/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.‏

مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور

‏ هر چند به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 تأیید هویت یا تابعیت افراد در موارد تردید موجب اقدام طبق مقررات ‏می‌باشد، لیکن در صورت نفی هویت یا تابعیت افراد احتمال سلب حقوق اساسی موضوع اصل 41 قانون اساسی و حقوق مدنی موضوع ‏ماده 976 قانون مدنی در مورد افراد یادشده وجود خواهدداشت که در هر حال رسیدگی به این امر حسب درخواست با محاکم ذی‌صلاح ‏می‌باشد. محاکم مذکور ضمن رسیدگی به ادعای افراد، دلایل تصمیمات و نظرات کارشناسی شورای تأمین شهرستان و هیأت حل اختلاف ‏اداره ثبت احوال ذیربط را مورد لحاظ قضایی قرار دهند و با رعایت همه‌جانبه اصول و مقررات قانونی ضمن احقاق حق افراد زمینه سوء ‏استفاده افراد فرصت‌طلب برای تحصیل اسناد هویت و تابعیت ایرانی من غیرحق فراهم نشود.‏

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18043

تاریخ تصویب : 1385/11/3

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : واحدهای قضائی سراسر كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.