جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

قانون اصلاح بند(4) و تبصره(2) ماده(28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
شماره167574/627 30/10/1385‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

‏ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (4) و تبصره (2) ماده (28) ‏قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 که با عنوان طرح دو فوریتی اصلاح بند (4) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای ‏اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 13/10/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به ‏پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره142327 12/11/1385‏

وزارت کشور

‏ قانون اصلاح بند (4) و تبصره 2 ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 که در جلسه علنی روز چهارشنبه ‏مورخ سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/10/1385 به تأیید شورای نگهبان ‏رسیده و طی نامه شماره 167574/627 مورخ 30/10/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ ‏می‌گردد.‏

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح بند(4) و تبصره(2) ماده(28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378‏

‏ ماده واحده ـ بند (4) و تبصره (2) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 به شرح ذیل اصلاح گردید:‏
‏ 4ـ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.‏
‏ تبصره2ـ مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائی در سطح کارشناسی و بالاتر در ‏بخشهای خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی‌ربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی ‏مجلس می‌تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.‏
‏ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس ‏شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/10/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18045
تاریخ تصویب :
1385/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :