جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد تغییر نام روستای بنارقائد از توابع شهرستان دشتستان در استان بوشهر به روستای ‏بنار آزادگان‏ ‏
‏ ‏
وزارت کشور ‏

‏ وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 15/11/1385 بنا به پیشنهاد ‏شماره5746/42/4/1 مورخ23/1/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط ‏تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 ‏تصویب نمودند:‏
‏ نام روستای بنارقائد از توابع دهستان در واهی، بخش شبانکاره، شهرستان دشتستان در استان بوشهر ‏به روستای بنارآزادگان تغییر می‌یابد.‏
‏ این تصویب‌نامه در تاریخ 30/11/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.‏‏ ‏
‏ ‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی ‏

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18062
تاریخ تصویب :
1385/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :