جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره7719/ت126هـوزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند « الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده1ـ به استانداری ها اجازه داده می شود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی ، درآمدهای موضوع ماده (2) این آیین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه ، موضوع ردیف درآمد عمومی شماره 140115 قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 کل کشور واریز نمایند.
ماده2ـ درآمدهای موضوع این آیین‌نامه شامل اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول و غیره در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (23) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می شود.
ماده3ـ اعتبارات جدول بازارچه‌های مرزی مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال1386 کل کشور که در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده بر اساس موافقتنامه‌ای که بین استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها مبادله می‌شود، فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه و توسعه مناطق مرزی در قالب فعالیت‌های موضوع ماده (4) این آیین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
ماده4ـ هزینه های موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف ـ امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد، توسعه، تعمیر و تجهیز اماکن و تاسیسات و زیرساختهای مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی و مناطق و روستاهای مرزی.
ب ـ امور رفاهی کارکنان بازارچه‌ها و دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی کننده بر اساس ضوابطی که به تایید وزیر کشور می‌رسد.
ج ـ هزینه‌‌های مورد نیاز جهت تأمین نیروی انسانی علاوه بر کارکنان دستگاه‌های مستقر در بازارچه و تهیه و تدارک و خرید کالاها، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه.
تبصره1ـ نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل بند « ج» این ماده در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمی‌نماید.
تبصره2ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود را برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها به استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اعلام نمایند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تأمین آنها اقدام گردد.
ماده5 ـ استانداران موظفند گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها، هزینه‌ها و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه را هر چهار ماه یکبار به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18096
تاریخ تصویب :
1386/1/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :