جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص انتخاب بیست و یک منطقه نمونه گردشگری شماره11183/ت37018هـسازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/12/1385 که در مرکز استان یزد تشکیل شد، به استناد ماده (8) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" href="/tags/65427/قانون-تشکیل-سازمان-میراث-فرهنگی-و-گردشگری/" class="link">قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
1ـ بیست و یک منطقه نمونه گردشگری شامل مناطق نمونه گردشگری شیرکوه (تفت) علی‌آباد (تفت) ـ بافت تاریخی ابرکوه ـ شهراسب و هارونی (ابرکوه) ـ کویر شهرنو (اردکان) کوهستانی طبس ـ خرانق (اردکان) ـ چک چک اردکان ـ کویر سیاه کوه (اردکان) سریزد (مهریز) ـ نهر مسیح (خاتم) ـ نارین قلعه (میبد) ـ کویر رستاق (صدوق) ـ باتلاق گاوخونی (صدوق) ـ کویر نیزار کومبون (بافق) ـ فهرج (یزد) ـ حاجی‌آباد زرین (اردکان) ـ توران پشت (تفت) ـ رباط پشت بادام (اردکان) ـ کفه نصرت آباد (ابرکوه) و قره تپه (هرات) به عنوان مناطق گردشگری نمونه تعیین می‌شوند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات مربوط به انجام مطالعات و زیرساختهای مناطق یادشده را در بودجه سالهای برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی نماید.
3ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص منطقه‌های چهارگانه تحت مدیریت سازمان یادشده نخواهدبود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18099
تاریخ تصویب :
1385/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :