جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند « ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ شماره11193/ت35377هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پیشنهاد شماره 51297/100 مورخ 31/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در ماده(2) آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده(117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 22275/ت33367هـ مورخ25/4/1384 عبارت «هزینه نمایند» به عبارت « اختصاص دهند» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18099
تاریخ تصویب :
1386/1/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :