جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرهای یزد، شاهدیه، حمیدیا شماره1543/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان یزد
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهرهای یزد، شاهدیه، حمیدیا

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/8/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) شهرهای یزد، شاهدیه و حمیدیا را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ5/10/1383 در شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح، بعضی از نظریات کمیته فنی را با اصلاحات زیر مصوب نمود:
ـ با حفظ استقلال شهرهای شاهدیه و حمیدیا، طرح جامع به صورت یکپارچه و برای هر سه شهر یزد، شاهدیه و حمیدیا مورد تصویب واقع شد.
ـ روستاهای عیش‌آباد و خیرآباد با حفظ اراضی کشاورزی و باغات به محدوده شهر الحاق می‌گردند.
ـ اراضی 550 هکتاری با کاربری آموزشی، با حفظ کاربری موجود و عدم امکان تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده5 در محدوده شهر تثبیت می‌گردند.
ـ در مورد حریم شهر، با حریم ماده99 به مساحت حدود 37 هزار هکتار و خروج شهرک صنعتی موافقت گردید. تدقیق حریم مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی انجام می‌گیرد.
ـ در مورد بافت تاریخی شهر یزد، شورای عالی ضمن تأیید محدوده ثبت شده آثار ملی در مراجع قانونی، مقرر می‌نماید که محدوده مذکور براساس ضوابط قانونی مربوطه در اسناد طرح لحاظ گشته و شهرداری مکلف به رعایت ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان میراث فرهنگی اعلام می‌شود. در ضمن سازمان میراث فرهنگی مکلف است ظرف مدت 6 ماه در جهت تعیین تکلیف مردم، ضوابط مربوطه را اعلام نماید.
ـ در مورد صنایع مزاحم، مقرر گردید که جدول کاربری و نقشه‌های مربوطه با رویکرد خروج این صنایع از محدوده شهر اصلاح گردند.
ـ در مورد تغییر مسیر راه‌آهن در داخل شهر، مقرر شد که پیشنهاد وزارت راه، در مراجع استانی یزد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود مغایرت با اساس طرح جامع به شورای عالی ارجاع گردد.
ـ با اضافه شدن میزان 226 هکتار اراضی اطراف فرودگاه به محدوده شهر یزد مخالفت شد.
ـ با کمربند شمالی پیشنهادی شورای اسلامی شهر یزد موافقت گردید.
ـ مقرر گردید نسبت به پیش‌بینی حریم حفاظتی چاههای تأمین آب آشامیدنی شهر و ارائه ضوابط خاص ساخت و ساز در حریم چاههای مذکور اقدام گردد.
ـ عناوین کاربری‌های نقشه و جداول کاربری‌های پیشنهادی مطابق با شرح خدمات تیپ12 اصلاح شود. از جمله کاربری « در حال ساخت» از جداول حذف و با توجه به کاربری فعلی در سایر کاربری‌ها لحاظ گردیده و همچنین دو مرکز «مبدل شهری» پیشنهادی اطراف بافت تاریخی حذف و مکانهای مذکور به کاربری‌های شهری و فراشهری موردنیاز تغییر یابد.
ـ مقرر گردید که نسبت به تثبیت کاربری‌های مقیاس شهری ـ منطقه‌ای و ناحیه‌ای در نقشه کاربری اراضی، حداکثر ظرف 3 ماه پس از ابلاغ مصوبه اقدام گردد.
ـ ضمن به روزآوری اطلاعات و اصلاح جداول کاربری اراضی بر مبنای جمعیت‌پذیر سال 1395، افق طرح جامع از سال 1390 به 1395 افزایش می‌یابد.
لازم می‌داند از مشارکت ارزشمند شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده، امید است با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهرهای یزد، شاهدیه و حمیدیا بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهرها تا پایان دوره طرح (1395) معادل583700 نفر در محدوده‌ای به وسعت 7/13415 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 43 نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 176 نفر در هکتار) تهیه شده است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شوراهای شهر و شهرداران محترم مربوطه و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18102
تاریخ تصویب :
1385/8/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری استان یزد
موضوع :