جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه قوچان ـ درگز ایران شماره1446/310/300استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه قوچان ـ درگز

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/7/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای قوچان ـ درگز (شامل شهرستانهای قوچان و درگز) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده(3) قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دایر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره(3) ماده(4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 2/8/1384 در شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به تصویب رسیده بود را با اصلاحات زیر مورد تصویب نهایی قرار داد:
1ـ ضمن انتزاع بخش فاروج و الحاق آن به ناحیه مجاور در استان خراسان شمالی، نتایج مطالعات مرتبط با این بخش در اسناد طرح ناحیه قوچان ـ درگز، به ناحیه مجاور انتقال یابد.
2ـ پهنه‌های مناسب صنعتی در نقشه‌های قابلیت اراضی و مناطق صنعتی مصوب (شهرک‌ها، نواحی، مجتمع‌ها و....) در نقشه‌های کاربری اراضی منعکس گردند.
3ـ نقاط روستایی پیشنهادی دارای قابلیت تبدیل به شهر، در اسناد طرح به عنوان مراکز روستایی (حوزه یا مجموعه) طبق الگوی سطح‌بندی روستاها لحاظ شده و بر همین اساس نسبت به بازنگری نرخ رشد و جمعیت نقاط روستایی ناحیه اقدام گردد.
لازم می‌داند از مشارکت ازرشمند شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده، امید است با بکارگیری و رعایت حقوق دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه قوچان ـ درگز در سال افق طرح (1405) معادل 466734 نفر (48 درصد شهری و 52 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی.
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی.
سند شماره4ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجرای ماده42 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18102
تاریخ تصویب :
1385/7/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی
موضوع :