جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

حضور دبیر یا یک عضو هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی در ترکیب هیأت امنای جشنواره فارابی شماره565/دش(مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 601 مورخ 15/12/1385 حضور دبیر یا یک عضو هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی در ترکیب هیأت امنای جشنواره فارابی را تصویب کرد.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18110
تاریخ تصویب :
1385/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
فرهنگستان علوم
موضوع :