جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به افزایش مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (8) ‏قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری شماره18611/ت35290هـوزارت دادگستری ‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پیشنهاد شماره 4534/02/111 ‏مورخ 9/3/1385 وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون ‏تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری ـ مصوب 1375 ـ تصویب نمود:‏
مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده(8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و ‏کارگشایان دادگستری، موضوع تصویب‌نامه شماره81817/ت17985هـ مورخ 26/12/1377 ‏به میزان دوازده و یک‌دهم درصد (1/12%) افزایش یابد.‏

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/1/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :