جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای عبدالعلی صاحب محمدی‏‏ به عنوان استاندار استان هرمزگان شماره18617/ت37216هـوزارت کشور ‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/10815 مورخ ‏‏2/2/1386 وزارت کشور تصویب نمود: ‏
آقای عبدالعلی صاحب محمدی به عنوان استاندار استان هرمزگان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/2/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :