جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای سیدیحیی محمودزاده ‏به عنوان استاندار استان گلستان شماره18619/ت37217هـوزارت کشور ‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/10814 مورخ ‏‏2/2/1386 وزارت کشور تصویب نمود: ‏
آقای سید یحیی محمود زاده به عنوان استاندار استان گلستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/2/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :