جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به برگزاری همایش بین‌المللی پیوند اعضاء شماره19413/ت37192هـوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1386 که در مرکز استان فارس تشکیل گردید، ‏بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (2) ماده (1) ‏قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ‏ـ مصوب 1370ـ تصویب نمود: ‏
برگزاری همایش بین‌المللی پیوند اعضاء در خاورمیانه و آفریقا در آذرماه سال 1387 ‏در شهر شیراز با همکاری دانشگاه شیراز و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.‏

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/1/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :