جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درمورد نحوه مصالحه ریالی با صادرکنندگان شماره5786/ت34335هـسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران و به استناد ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:‏
نحوه مصالحه ریالی با صادرکنندگانی که تا تاریخ 15/5/1385 بر اساس تصویب نامه ‏شماره 29764/ت31645ک مورخ 15/5/1384 اقدام به مصالحه ننموده‌اند به شرح زیر ‏تعیین می‌شود:‏
‏1ـ وجه المصالحه تعهدات ایفا نشده صادرکنندگان کالا به شرح جدول زیر توسط ‏بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ گردد:‏
ردیف : ‏1‏
مجموع ‏بدهی به ‏دلار : تا پانصد ‏هزار دلار
نحوه انجام ‏مصالحه با ‏توجه به ‏میزان تعهد ‏ایفانشده : کل تعهدات ‏بخشوده ‏تلقی می ‏گردد
ردیف : ‏2‏
مجموع ‏بدهی به ‏دلار : تا مبلغ یک ‏میلیون دلار ‏نسبت به ‏مازاد پانصد ‏هزار دلار
نحوه انجام ‏مصالحه با ‏توجه به ‏میزان تعهد ‏ایفانشده : با نرخ 100 ‏ریال به ازای ‏هر دلار کل ‏بدهی ‏مصالحه ‏شود.‏
ردیف : ‏3‏
مجموع ‏بدهی به ‏دلار : نسبت به ‏مازاد یک ‏میلیون دلار
نحوه انجام ‏مصالحه با ‏توجه به ‏میزان تعهد ‏ایفانشده : با پرداخت ‏مابه التفاوت ‏نرخ ارز ‏مصالحه ‏گردد.‏
مابه التفاوت نرخ ارز به صورت تفاوت بین نرخ ارز صادراتی به علاوه نرخ واریزنامه ‏‏(یا گواهی سپرده) در زمان ایجاد تعهد، از نرخ برابری دلار در بازار بین بانکی ارز در روز ‏تسویه حساب محاسبه می گردد. ‏
‏2ـ مهلت انجام مصالحه ریالی برای کلیه صادرکنندگان مشمول این تصویب‌نامه ‏حداکثر تا تاریخ 31/5/1386 خواهد بود. ‏
‏3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موظفند ضمن اطلاع رسانی ‏به کلیه متعهدان ارزی که تعهدات خود را ایفا ننموده اند، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این ‏تصویب نامه، اخطار لازم را به آنها ابلاغ نمایند.‏
‏4ـ پس از تاریخ 31/5/1386 ضمن اعمال محدودیت‌های در نظر گرفته شده در ‏بند (7) تصویب‌نامه شماره 29764/ت31645ک مورخ 15/5/1384، هیچگونه مصالحه‌ای ‏صورت نپذیرفته و جهت دریافت مابه‌التفاوت برای مجموع تعهدات ایفانشده، پیگیری حقوقی ‏انجام خواهد گرفت.‏
‏5 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از انقضای مهلت مقرر در ‏این تصویب‌نامه گزارشی از اجرای آن را به هیئت وزیران ارایه نماید.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/1/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :