جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص احداث بازارچه مرزی در شهرستان لامرد شماره18693/ت37192هـوزارت کشور ‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1386 که در مرکز استان فارس تشکیل گردید، ‏بنا به پیشنهاد وزارت کـشور و به استـناد ماده (11) قـانون مقررات صادرات و واردات ‏ـ مصوب1372ـ تصویب نمود:‏
وزارت کشور مجاز است با رعایت مقررات مربوط به بازارچه‌های مشترک مرزی، در ‏لامرد بازارچه مرزی احداث نماید.‏

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/1/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :