جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اعطاء مجوز به وزارت راه و ترابری از محل بودجه سال1386‏ شماره18760/ت37192هـوزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1386 که در مرکز استان فارس تشکیل گردید، ‏بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد جزء (1) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه ‏سال 1386 کل کشور تصویب نمود:‏
وزارت راه و ترابری مجاز است از محل مجوز قانون بودجه سال 1386 نسبت به موارد ‏زیر اقدام نماید:‏
الف ـ فروش مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای ‏اجرای طرح آزادراه شیراز ـ اصفهان.‏
ب ـ فروش مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال اوراق ‏مشارکت برای تکمیل طرح راه آهن شیراز ـ اصفهان.‏
ج ـ فروش اوراق مشارکت به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال جهت ‏چهارخطه نمودن محورهای منتهی به شیراز با اولویت محور شیراز ـ سروستان.‏

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/1/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت راه وترابری
موضوع :