جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات‏ شماره18596/ت37179ک



وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت تعاون ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‏

وزرای عضو کارگروه بند (4) تصویب‌نامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ ‏‏18/9/1385 به استناد ماده (79) قانون تجارت الکترونیک ـ مصوب 1382ـ و با رعایت ‏بند یادشده، آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات را به شرح ‏زیر تصویب نمود: ‏

آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات‏

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ‏
الف ـ نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات: نظامی است که اطلاعات ‏پایه زنجیره تأمین در حوزه کالاها و خدمات را تحت کنترل درآورده و به عناصر مختلف ‏عرضه می‌نماید. در این نظام با استفاده از رویه‌ها، استانداردها و به‌ویژه ابزار خبره طبقه‌بندی ‏و کدگذاری کالاها و خدمات، زبان مشترک و مفاهیم همسانی در سطح ملی ایجاد شده و ‏کلیه اطلاعات اعتباری کالاها و خدمات از قبیل مراجع عرضه کننده، مشخصات فنی، ‏استانداردهای ملی و بین‌المللی ثبت، ذخیره، ساماندهی و توزیع می‌گردد. ‏
نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات در این آیین‌نامه تحت عنوان ‏‏« نظام» اطلاق می‌گردد. ‏
ب ـ ساختار طبقه‌بندی ملی: نظام، دارای یک ساختار طبقه‌بندی است که توسط ‏وزارت بازرگانی ایجاد و جهت استفاده عموم در دسترس قرار می‌گیرد. این ساختار براساس ‏ماهیت کالاها و خدمات، آنها را دسته‌بندی نموده و سازگار با شرایط کشور می‌باشد. ‏
ج ـ بستر اطلاعات: فضای اطلاعاتی مجهز به حافظه اجتماعی و مفاهیم مشترک ‏است که جریان اطلاعات چند سطحی را برقرار و تبادل الکترونیکی داده‌ها در درون و ‏بیرون سازمانها را میسر می‌سازد. این بستر زیرساخت طراحی پایگاههای اطلاعاتی قرار ‏می‌گیرد تا قابلیت تعامل بین سیستمهای رایانه‌ای در سازمانهای مختلف افزایش یابد. ‏
د ـ استانداردها: استانداردهای ملی طبقه‌بندی، نام‌گذاری و تعیین شناسه کالا و ‏خدمات است که توسط وزارت بازرگانی طراحی، تعریف و نگهداری گردیده و توسعه می‌یابند. ‏
هـ ـ اطلاعات پایه: در تمام زنجیره‌های تأمین، دو دسته اطلاعات وجود دارند. دسته ‏اول، اطلاعات پایه بوده که خارج از محیط هریک از سازمانها تولید می‌گردند و بین تمام ‏عناصر زنجیره تأمین مشترک می‌باشند. دسته دوم اطلاعات عملیاتی هستند که وابسته ‏به محیط بوده و عمدتاً آمارهایی از قبیل میزان تولید، میزان واردات، میزان صادرات را ‏شامل می‌گردند. نظام مذکور با اطلاعات پایه سر و کار دارد و به ساماندهی، تعیین استانداردها، ‏تولید، ذخیره‌سازی و انتشار این دسته از اطلاعات می‌پردازد. ‏
هـ ـ درگاه یا پرتال اطلاع‌رسانی ملی کالا و خدمات: که در این آیین‌نامه به اختصار ‏درگاه اطلاع‌رسانی نامیده می‌شود، درگاهی اینترنتی است که تبادل اطلاعات پایه مربوط ‏به کالاها و خدمات در زنجیره تأمین (شامل مراجع عرضه‌کننده، نام و شناسه ملی، مشخصات ‏فنی و امثال آنها) از طریق آن انجام گردیده و اطلاعات پایه مربوط به کالاها و خدمات از ‏طریق آن در قالب پایگاههای اطلاعاتی مناسب ساماندهی و توزیع می‌شود. ‏
ماده2ـ هدف این آیین‌نامه عبارت است از تشریح چگونگی اجرایی نمودن نظام و ‏مشخص نمودن چارچوب کلی و وظایف دستگاههای اجرایی در آن. ‏
ماده3ـ دامنه شمول مواد این آیین‌نامه، کلیه کالاها، خدمات و اشخاص حقیقی ‏یا حقوقی تولیدکننده یا عرضه‌کننده آنها است. اولویت پذیرش با بنگاههای تولیدی و ‏عرضه‌کنندگان دارای شخصیت حقوقی است. ‏
تبصره1ـ واحدهای خرده فروشی که کالاها و خدمات را مستقیماً به مصرف‌کننده ‏نهایی می‌رسانند مشمول این آیین‌نامه نیستند. ‏
تبصره2ـ ترتیب زمانی برای تحت پوشش قرار گرفتن طبقات کالا و خدمات در ‏اطلاعیه‌هایی که توسط وزارت بازرگانی صادر خواهد شد مشخص می‌گردد. ‏
ماده4ـ وزارت بازرگانی به عنوان مجری نظام، مکلف است ظرف نه (9) ماه از ابلاغ ‏این آیین‌نامه، ساختار طبقه‌بندی ملی کالا و استانداردهای لازم را برای صدور شناسه ملی ‏برای تمام کالاها فراهم نماید. در مورد خدمات، مهلت زمانی دوازده (12) ماه پس از ابلاغ ‏این آیین‌نامه خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول تأمین منابع مصوب ‏اجرای طرح بوده و تمام دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، به‌خصوص دستگاههای تعیین شده ‏در تصویب‌نامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 موظف به همکاری برای ‏ایجاد و گسترش این نظام خواهند بود. ‏
ماده5 ـ وزارت بازرگانی موظف است نسبت به تهیه بسته‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی ‏اقدام و ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری دستگاههای ذی‌ربط، اطلاع‌رسانی ‏مناسب، آگاه‌سازی و آموزش عمومی را از طریق رسانه‌های جمعی و سایر ابزارهای مربوط ‏انجام دهد تا بستر مطلوب برای اجرای نظام فراهم شود. ‏
ماده6 ـ کلیه مشمولین موضوع ماده (3) این آیین‌نامه موظفند با مراجعه به واحدهای ‏تأییدشـده توسط وزارت بازرگـانی که در درگاه اطلاع‌رسانی معرفی می‌شوند، نسبت ‏به طبقه‌بندی و دریافت شناسه ملی برای کالاها ظرف دوازده (12) ماه و برای خدمات ‏ظرف هیجده (18) ماه پس از مهلت آگاه‌سازی (ماده5) اقدام نمایند. وزارت بازرگانی ‏موظف است با اتخاذ تمهیدات لازم از جمله سازوکارهای تشویقی و حمایتی، زمینه لازم را ‏برای عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی به‌وجود آورد. ‏
ماده7ـ دستگاههای دولتی مربوط موظف به انجام اقدامات زیر می‌باشند: ‏
الف ـ به منظور اجرای نظام، کلیه دستگاههای دولتی موظفند از ابتدای سال 1388 ‏خریدهای بزرگ و متوسط خود را با قید شناسه ملی انجام دهند. ‏
ب ـ به منظور اجرای نظام، وزارت بازرگانی موظف است بیست و چهار (24) ماه ‏پس از ابلاغ این آیین‌نامه، به هنگام ثبت سفارش، اعطای تسهیلات و مشوق‌های صادراتی، ‏صدور تأییدیه و تمدید کارت بازرگانی ارایه خدمات خود را منوط به ارایه شناسه ملی ‏مربوط و تأیید شده در درگاه اطلاع‌رسانی از سوی واحد متقاضی نماید. ‏
همچنین دستگاههای مذکور در بند (2) تصویب‌نامه شماره 116225/ت35818هـ ‏مورخ 18/9/1385 و سایر دستگاههای اجرایی مکلفند که از سال 1387 در آذر ماه هر ‏سال، لیست خـدماتی که در حوزه عملیات هر دستگاه به توسعه نظام کمک می‌کند ‏به وزارت بازرگانی اعلام نموده و از ابتدای سال بعد ارایه خدمات مذکور را منوط به ارایه ‏شناسه ملی تأیید شده نمایند. ‏
ماده8 ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ‏مرکز آمار ایران، وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاههای ذی‌ربط حسب مورد نسبت ‏به تهیه جداول تطبیقی و ایجاد تناظر بین شناسه ملی کالا با سایر سیتمهای کدینگ ‏موجود نظیر ‏HS, ISIC, SITC, CPC, UMDNS‏ اقدام نماید. ‏
ماده9ـ کلیه دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در صورت نیاز به اعتبارات خاص برای ‏اجرایی نمودن نظام، اعتبارات مورد نیاز را سالیانه در پیشنهاد بودجه سنواتی خود به سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش‌بینی نمایند. ‏
ماده10ـ اصلاحات مورد نیاز در این آیین‌نامه با ارایه پیشنهاد از سوی دستگاههای ‏اجرایی مربوط و جمع‌بندی آنها توسط وزارت بازرگانی و تصویب در کارگروه تدوین کننده ‏این آیین‌نامه اعمال خواهد گردید. ‏
این تصویب‌نامه در تاریخ 9/2/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده ‏است.‏

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/2/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت تعاون
موضوع :