جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏ شماره19737/ت37184هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت راه و ترابری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ5/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و ‏بازرگانی و سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ‏بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را ‏به شرح زیر تصویب نمود:‏

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏

ماده1ـ عوارض خروج از کشور از طریق مرزهای هوایی به مقصد کلیه کشورها ‏به استثنای کشورهای مذکور در ماده (2) این تصویب‌نامه برای مرتبه اول یکصد و پنجاه ‏هزار ریال و برای مرتبه‌های بعدی دویست هزار ریال تعیین می‌شود.‏
ماده2ـ به منظور ایجاد تعادل در مبادلات توریستی، عوارض خروج از کشور از ‏طریق مرزهای هوایی به مقصد کشورهای امارات عربی متحده، ترکیه، چین، فرانسه، انگلیس، ‏آمریکا و بلغارستان برای مرتبه اول سیصد هزار ریال و برای مرتبه‌های بعدی چهارصد ‏هزار ریال تعیین می‌شود.‏
ماده3ـ عوارض خروج از کشور از مرزهای زمینی و دریایی به مقصد همه کشورها ‏پنجاه هزار ریال تعیین می‌شود.‏
تبصره1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق نظام بانکی نسبت به وصول ‏عوارض خروج و واریز به ردیف (110504) درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل اقدام ‏خواهدنمود.‏
تبصره2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان خروج اتباع ‏ایرانی پرداخت عوارض مذکور را کنترل کند.‏

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/2/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت بازرگانی
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :