جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌‌نامه شماره 175953/ت635هـ مورخ 28/12/1385‏ شماره19412/ت37257هـسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و ‏آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‏ایران تصویب نمود:‏
در ردیف(4) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره175953/ت635هـ مورخ 28/12/1385 ‏عبارت « تأمین و ذخیره‌سازی اقلام دارویی موردنیاز آسیب‌دیدگان» به عبارت « خرید ‏تجهیزات تخصصی حوادث غیرمترقبه جهت تقویت قطبهای مدیریت بحران دانشگاههای ‏علوم پزشکی» اصلاح می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/2/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :