جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز شماره18706/ت37192هـدبیرخانه شورای عالی مناطق آزادتجاری ـ صنعتی‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/1/1386 که در مرکز استان فارس تشکیل گردید، ‏به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:‏
در تصویب‌نامه شماره 10242/ت22776ک مورخ 17/2/1379 عبارت « منطقه ویژه ‏اقتصادی برق و الکترونیک شیراز صرفاً به منظور فعالیتهای برق و الکترونیک» به عبارت ‏‏« منطقه ویژه اقتصادی شیراز» اصلاح می‌گردد.‏

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/1/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی
موضوع :