جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) ‏برای فضاهای آموزشیشماره12089/660 3/2/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 172868/36128 مورخ 23/12/1385 در اجراء اصل یکصد و ‏بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون صدور مجوز احداث بنا ‏‏(پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی که با عنوان لایحه دو فوریتی به مجلس ‏شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 22/1/1386 و عدم ‏اظهارنظر شورای محترم نگهبان در مهلت قانونی به پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره14612 17/2/1386‏

وزارت آموزش و پرورش

قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی که ‏در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و ‏شش مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر ‏موضوع اصل نود و چهارم(94) قانون اساسی طی نامه شماره12089/660 مورخ 3/2/1386 ‏مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. ‏

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) ‏برای فضاهای آموزشی

ماده واحده ـ وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و حوزه‌های علمیه ‏مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه برای ساخت حوزه‌های علمیه خواهران و برداران از ‏پرداخت هر گونه عوارض و هزینه‌های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف ‏می‌باشند.‏
تبصره1ـ کلیه مراجع صادرکننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداریها، بنیاد مسکن ‏انقلاب اسلامی، بخشداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بنای مدارس ‏و حوزه‌های علمیه مذکور را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام ‏بر و کف ظرف پانزده روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های ‏علمیه مذکور صادر نمایند.‏
تبصره2ـ رعایت بر و کف اعلام شده از سوی شهرداری مربوط و سایر ضوابط و ‏مقررات فنی و شهرسازی از سوی وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه مذکور ‏ضروری است.‏
تبصره3ـ کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه مذکور ‏که در گذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا می‌باشند مشمول این قانون می‌گردند.‏
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ‏بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‏تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‏ایران نظر شورای نگهبان واصل نگردید. ‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18114
تاریخ تصویب :
1386/1/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :