جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

آیین‌نامه تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی کشور‏شماره1241/86/1 11/2/1386‏

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور‏

به پیوست تصویرنامه شماره 1243ـ ر ـ 10 ـ 9/2/1386 رئیس محترم سازمان ‏پزشکی قانونی کشور به همراه یک نسخه آیین‌نامه تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی ‏قانونی که در تاریخ 10/2/1386 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز رسیده، ‏جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.‏

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

شماره1243 ـ ر ـ 10 9/2/1386‏

محضر مبارک حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی دامت برکاته‏
ریاست محترم قوه قضاییه

با احترام به پیوست آیین‌نامه تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی طبق ماده3 ‏قانونی تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آیین‌نامه اجرایی ماده8 قانون مذکور تقدیم ‏می‌گردد. ‏
خواهشمند است در صورت موافقت امر به ابلاغ فرمایید.‏

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ـ دکتر سیدشهاب‌الدین صدر

آیین‌نامه تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی کشور‏

براساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 ‏مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر ‏گرفتن تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تصویب و ‏از تاریخ 1/1/1386 لازم‌الاجرا است.‏
ماده1ـ سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه ادارات کل، مراکز و شعب تابعه موظفند ‏تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی مطابق تعرفه موضوع ماده2 آئین‌نامه از تاریخ ‏ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و کلیه آئین‌نامه‌های قبلی ‏ملغی‌الاثر می‌باشد.‏
ماده2ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی ‏قانونی به شرح زیر بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان ‏تحویل نماید. ضمناً هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ‏ارجاع می‌شود، حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت می‌گردد.‏

(جدول)

ماده3ـ در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص افرادی که معسر ‏از پرداخت هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی باشند رییس سازمان و مقامات مجاز از طرف ‏ایشان می‌توانند آنان را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوطه معاف نمایند.‏

رییس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18114
تاریخ تصویب :
1386/2/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان پزشكی قانونی كشور
موضوع :