جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای « و» و « ی» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره22221/ت37193هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/2/1386 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 191481/9969هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بندهای « و» و « ی» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ عبارت « به استثناء مشاغلی که به موجب قانون تصدی آنها مستلزم استفاده از مستخدمین رسمی است» به آخر ماده (7) اضافه می‌گردد.
2ـ در ماده (15) عبارات « براساس بند « ب» ماده (143) قانون» و « که در آزمونهای استخدامی ادواری شرکت و حدنصاب نمره لازم را کسب نموده‌اند» حذف می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18116
تاریخ تصویب :
1386/2/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :