جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر مسجدسلیمان شماره5604/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خوزستان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر مسجدسلیمان

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 2/11/1385، طرح جامع شهر مسجدسلیمان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 21/10/1385 در شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و کلیات طرح را تصویب نمود و مقرر گردید طرح با در نظر گرفتن موضوعات زیر طی حداکثر 2 ماه در کمیته فنی بررسی و نظریه کمیته فنی، مصوب شورایعالی تلقی شود:
ـ کنترل جدول سطوح و سرانه‌ها.
ـ سقف جمعیت شهر در افق طرح.
ـ ضوابط و مقررات اجرایی طرح.
ضمناً کمیته فنی پس از 3 جلسه بررسی طرح و بازدید از منطقه به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:
1ـ محدوده شهر با هدف خروج اراضی مسأله‌دار از محدوده و منطقی نمودن سطوح و سرانه‌های پیشنهادی، طبق نقشه پیوست از 3700 هکتار به 3074 هکتار کاهش یابد.
2ـ جدول سطوح و سرانه‌ها با احتساب جمعیت 134 هزار نفر و اشتغال 28640 نفر، به شرح جدول پیوست اصلاح گردد.
حریم شهر براساس بازدید انجام گرفته و با توجه به وضعیت توپوگرافی ویژه شهر و ضرورت پیش‌بینی و حفاظت از اراضی مناسب برای توسعه دراز مدت آتی و همچنین لحاظ نمودن راهکارهای اجرایی برای حل مشکل اشتغال و اراضی مناسب برای استقرار صنایع در جهت تحقق نقش غالب صنعتی شهر، طبق نقشه پیوست، به مساحت 8800 هکتار تعیین می‌گردد.
خدمات عمومی موردنیاز بخش مسکونی جداشده از پادگان متناسب با مساحت و جمعیت مربوطه در طرح پیش‌بینی گردد.
5 ـ حریم چاههای نفت از کاربری فضای سبز خارج و تحت عنوان کاربری حریم چاه نفت در نقشه‌ها و مدارک طرح اعمال گردد.
در این راستا لازم است ضوابط و مقررات به گونه‌ای اعمال شود که سرانه فضای سبز بین 7 الی 10 متر مربع تأمین گردد.
در ضمن مقرر گردید اصلاحات شبکه معابر شهر (موردنظر شورای اسلامی شهر طبق صورتجلسه پیوست) در هنگام تهیه طرح تفصیلی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت توجیه فنی، در طرح مذکور اعمال گردد.
براساس تصمیم شورایعالی، تصمیمات متخذه کمیته فنی، مصوبه شورایعالی تلقی گردیده و قابل اجرا می‌باشد.
لازم می‌داند از مشارکت ازرشمند شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده، امید است با بکارگیری و رعایت حقوق دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط در توسعه و عمران شهر زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر مسجدسلیمان بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1396) معادل 134 هزار نفر در محدوده‌ای به وسعت 3074 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 59/43 نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 220 در هکتار) تهیه شده است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18118
تاریخ تصویب :
1385/11/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :