جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت‌های نظارت مرکزی تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان شماره1236/دش(مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 603 مورخ 11/2/1386 انتخاب آقایان دکتر احمد نجابت، دکتر محمدباقر خرمشاد و دکتر فرهاد دانشجو را به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی به ترتیب در هیأت‌های نظارت مرکزی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی تصویب نمود.


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18133
تاریخ تصویب :
1386/2/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع :