جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سمنان، ارومیه و رفسنجان شماره1235/دش(مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 603 مورخ 11/2/1386 به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب آقایان دکتر سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، دکتر نصرت‌ا... ملازاده و دکتر حسین آذین را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سمنان، ارومیه و رفسنجان تصویب نمود.


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18133
تاریخ تصویب :
1386/2/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :