جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع پرداخت صددرصد (100%) حقوق مبنا فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب برای کلیه کارکنان دستگاههای دولتی در شهرستان ابوموسی شماره35793/ت37108هـسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/3/1386 باتوجه به نظر رییس‌مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 93193/9568هـ/ب مورخ 12/6/1385 تصویب‌ نمود:
تصویب‌نامه شماره 73914/ت34425هـ مورخ 12/11/1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« برای کلیه کارکنان شاغل در مشاغل تخصصی و مدیریتی دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شهرستان ابوموسی فوق‌العاده خاص به میزان صددرصد (100%) حقوق مبنا، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب تعیین می‌شود تا در حدود اعتبارات مربوط پرداخت گردد.»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18135
تاریخ تصویب :
1386/3/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :