جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع انعقاد قرارداد وزارت نفت به نمایندگی از سوی ایران و شرکت نفت ایران شماره35811/ت37125هـوزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/3/1386 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 162598/9869هـ/ب مورخ 20/10/1385 تصویب نمود:
در ماده(1) قرارداد پیوست تصویب‌نامه شماره68423/ت35554هـ مورخ 12/6/1385 عبارت « انواع سوختهای هوایی بنزین محسوب نمی‌شود» از تعریف « فرآورده‌های نفتی» حذف می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18135
تاریخ تصویب :
1386/3/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :