جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

اصلاح ماده(2) آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی شماره35804/ت37443هـوزارت کشور ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت راه و ترابری ـ وزارت دادگستری ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/3/1386 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 72991/9442هـ/ب مورخ 3/5/1385 تصویب نمود:
ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی موضوع تصویب‌نامه شماره 13160/ت31172هـ مورخ 4/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ عبارت « سرنشینان ردیف اول» جایگزین عبارت « هر یک از سرنشینان (بر اساس ظرفیت مجاز خودرو)» می‌گردد.
2ـ عبارت « شماره‌گذاری و ارایه خدمات خودرویی، اجازه حرکت و تردد وسایل نقلیه یادشده منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه و نصب کمربند ایمنی استاندارد می‌باشد.» حذف می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18135
تاریخ تصویب :
1386/3/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت راه وترابری
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت صنایع
وزارت دادگستری
موضوع :