جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به شرایط اعطای نشان دولتی ایثار به والدین شهدا شماره37799/ت37439هـبنیاد شهید و امور ایثارگران ـ نهاد ریاست جمهوری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره 30940/820/400 مورخ 1/3/1386 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1375 ـ تصویب نمود:
شرایط اعطای نشان دولتی ایثار به والدین شهدا به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ نشان دولتی درجه یکم ایثار:
1ـ تنها سه فرزند آنها در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و یا دوران مبارزه بر علیه رژیم ستم‌شاهی به شهادت رسیده‌اند.
2ـ دارای سه فرزند شهید و یک فرزند و یا بیشتر جانباز با از کار افتادگی بالاتر از هفتاد درصد(70%) و یا آزاده با بیش از پنج سال اسارت باشند.
3ـ دارای سه فرزند شهیدبوده و خود در دوران مبارزه بر علیه رژیم ستم شاهی یا دفاع مقدس حضور فعال و موثر داشته باشند (آزاده، جانباز، شهید، رزمنده).
ب ـ نشان دولتی درجه دوم ایثار:
1ـ دارای سه فرزند شهید بوده و خود در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی حضور فعال دارند.
2ـ دارای سه فرزند شهید و خود در دوران دفاع مقدس در پشتیبانی از جبهه‌ها حضور فعال و موثر داشته باشند.
ج ـ نشان دولتی درجه سوم ایثار:
1ـ دارای سه فرزند شهید باشند.
2ـ تنها دو فرزند ذکور آنها به شهادت رسیده باشند.
3ـ دارای دو فرزند شهید و یک یا بیشتر فرزند جانباز با بیش از هفتاد درصد (70%) از کارافتادگی و یا آزاده با بیش از پنج سال اسارت باشند.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18136
تاریخ تصویب :
1386/3/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بنیاد شهید انقلاب اسلامی
موضوع :