جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به فوق‌العاده نوبت کاری و سختی شرایط کار در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور شماره 38948/ت37339هـوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 54710 مورخ 19/2/1386 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بنـد « ز» تبصـره (20) قانون بودجه سال 1386 کل کشور تصویب نمود:
مصوبه هیئتهای امنای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، موضوع نامه یادشده درخصوص فوق‌العاده نوبت کاری و سختی شرایط محیط کار جهت رسته‌های بهداشتی درمانی مشروط به پیش‌بینی و وجود اعتبار و عدم ایجاد کسری در پایان سال از تاریخ 1/1/1386 برای اجراء تنفیذ می‌گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18138
تاریخ تصویب :
1386/2/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :