جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص ساماندهی تولید و عرضه مسکن شماره40189/ت37543هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون ـ وزارت کشور ‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد ‏اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ‏
کارگروهی به انتخاب رییس‌جمهور به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور جهت ‏تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای تبصره(6) قانون بودجه سال1386 کل کشور و ساماندهی ‏تولید و عرضه مسکن تعیین می‌شود. ‏
تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور درخصوص امور اجرایی موارد یادشده اتخاذ ‏می‌شود، در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می‌باشد و با ‏رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد. ‏


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18142
تاریخ تصویب :
1386/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت تعاون
موضوع :