جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به الحاق سازمان نظام مهندسی معدن ایران به فهرست ‏مؤسسات موضوع بند « ب» اصلاحی ماده (11) قانون استخدام کشوری‏ ـ مصوب1351ـ شماره20894/ت36913هـوزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره 172976ـ60 ‏مورخ 30/11/1385 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند « ب» اصلاحی ماده (11) ‏قانون استخدام کشوری ـ‌ مصوب 1351ـ تصویب نمود: ‏
سازمان نظام مهندسی معدن ایران به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» اصلاحی ‏ماده (11) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ـ مصوب1351 ـ اضافه می‌شود و مأموریت مستخدمان ‏رسمی دستگاههای دولتی به سازمان یادشده با موافقت دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و ‏مزایای زمان مأموریت از محل اعتبارات دستگاه اعزام‌کننده تا حداکثر شش ماه مجاز است. ‏
پرداخت حقوق مستخدمینی که در سازمان یادشده پست رییس سازمان نظام ‏مهندسی معدن ایران و استانها را برعهده می‌گیرند، در طول دوره مأموریت بدون محدودیت ‏زمانی توسط دستگاه اعزام‌کننده صورت می‌گیرد. ‏


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18142
تاریخ تصویب :
1386/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :