جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به ملحق شدن رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی‏ و گردشگری به ترکیب ستاد هماهنگی اقدامات و عملیات طرح آمایش‏‏ نواحی تأثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی‏ شماره25417/ت37209هـسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره 223 ـ 1/862 ‏مورخ 22/1/1386 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل ‏یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:‏
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ترکیب ستاد هماهنگی ‏اقدامات و عملیات طرح آمایش نواحی تأثیر پذیر از حوزه گازی پارس جنوبی، موضوع ‏ماده (23) تصویب نامه شماره 14882/ت32388 هـ مورخ 26/4/1384 اضافه می‌شود.‏


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18142
تاریخ تصویب :
1386/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :