جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

الحاق بند « هـ» به ماده (2) آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی شماره40146/ت37327هـوزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت دادگستری

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ13/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره5704 مورخ 18/2/1386 ‏وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (16) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده(9) قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:‏
متن زیر به عنوان بند « هـ» به ماده (2) آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی ‏موضوع تصویب‌نامه شماره 12195/ت36586هـ مورخ 1/2/1386 الحاق می‌گردد: ‏
‏« هـ ـ در مورد واگذاری سهام شرکتهای غیر بورسی در چارچوب طرح سهام ‏عدالت، عبارت است از میانگین قیمت سهام واگذارشده به شرکت کارگزاری سهام عدالت ‏و قیمت اسمی» .‏


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18142
تاریخ تصویب :
1386/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كار و امور اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :