جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه‌های صادراتی ‏سال 1383 و سالهای قبل‏ شماره40144/ت37379هـوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی ودارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‏

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/3/1386 با توجه به نظر رییس مجلس شورای ‏اسلامی موضوع نامه شماره 191210/9070 هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصویب نمود:‏
تصویب‌نامه شماره11331/ت34643ک مورخ9/2/1385 به شرح ذیل اصلاح می‏گردد:‏
‏1ـ در جزء (ب) بند‌(1) عبارت « و صد در صد اعتبارات مصوب را تخصیص دهد» ‏به عبارت « اعتبارات مصوب با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ ‏تخصیص می‌یابد» اصلاح می‏گردد.‏
‏2ـ به انتهای بند‌(3) عبارت « به نحوی که مانع ازاجرای قوانین و مقررات لازم الاجرا ‏نگردد» اضافه می‌شود. ‏
‏3ـ متن زیر به عنوان بند (6) به تصویب نامه یادشده الحاق می‌گردد: ‏
‏« 6 ـ تسهیلات بندهای(2) و (4) به صورت ارزی ارایه می‌شود و مشروط به آن ‏است که مراتب در بودجه کل کشور منظور گردد».‏


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18142
تاریخ تصویب :
1386/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :