جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین اعتبار لازم جهت پرداخت کمک سود ‏تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد روستایی شماره40153/ت37451هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره 7129 مورخ ‏‏25/2/1386 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ‏
در بند « الف» تصویب‌نامه شماره 1522/ت30846هـ مورخ 2/2/1384 عبارت ‏‏« دویست هزار واحد مسکونی روستایی» به عبارت « سیصد هزار واحد مسکونی روستایی ‏برای افراد ساکن در روستا یا افرادی که بخواهند ساکن روستا شوند» اصلاح می‌‌گردد. ‏


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18142
تاریخ تصویب :
1386/3/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
بنیاد مسكن انقلاب اسلامی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :