جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین شماره41440/ت37485هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بازرگانی ـ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و ترابری ـ دفتر امور مناطق محروم کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1386 که در مرکز استان اصفهان تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مانده تسهیلات سهم سالهای 1384 و 1385 موضوع آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، موضوع تصویب‌نامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 در کلیه استانهای کشور تا پایان سال 1386 قابل جذب است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18144
تاریخ تصویب :
1386/3/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
وزارت راه وترابری
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت كار و امور اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :