جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای سیدجعفر حجازی به عنوان استاندار خوزستان شماره44550/ت37565هـ



وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ20/3/1386 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای سیدجعفر حجازی به عنوان استاندار خوزستان تعیین می‌شود.






معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18146
تاریخ تصویب :
1386/3/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :