جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادرتخصصی) شماره 37369/ت37025هـوزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/98698 مورخ 7/12/1385 وزارت نیرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
ماده (6) اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی)، موضوع تصویب‌نامه شماره 444/ت28199هـ مورخ 9/1/1382 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده6 ـ سرمایـه شرکت مبلغ (4.962.606.900.000) ریال می‌باشد که به (496.260.690) سهم (10.000) ریالی با نام منقسم می‌شود و صد در صد (100%) سهام متعلق به دولت است.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 21373/30/86 مورخ 9/3/1386 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18146
تاریخ تصویب :
1386/2/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :