جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به ماده 14 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی شماره9072/1شماره2809/86/1 16/3/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

پیشنهاد نامه شماره9072/1 ـ 8/3/1386 معاون محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به استحضار ریاست محترم قوه قضاییه رسید، مرقوم فرمودند:
« بسمه تعالی ـ موافقت می‌شود.»
لذا تصویرنامه فوق جهت ملاحظه و درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ عبدالرضا ایزدپناه

الحاق یک تبصره به ماده 14 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

محضر مبارک حضرت آیت‌ا... هاشمی‌شاهرودی
ریاست معظم قوه قضائیه
همچنانکه استحضار دارند کانون سردفتران و دفتریاران که به موجب ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 در تهران و مراکز استانها با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی توسط قوه قضائیه و تحت نظارت قوه مذکور تشکیل می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع قوه قضائیه می‌باشد و کانون مذکور دارای وظایفی به شرح ماده 66 قانون فوق‌الذکر است و به وسیله هیأت‌مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی (5 سردفتر و 2 دفتریار اول) و سه عضو علی‌البدل (دو سردفتر و یک دفتریار) اداره می‌گردد. انجام وظایف مذکور توسط اعضاء هیأت‌مدیره، علاوه بر اشتغال نامبردگان در سمت سردفتری و دفتریاری است.
اما امروزه با توجه به گسترش فزاینده ارتباطات جهانی و لزوم دستیابی به سطح مطلوب و انطباق با استانداردهای بین‌المللی از یکسو و افزایش چشمگیر تعداد دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور (قریب به چهارهزار دفترخانه) سبب کثرت مشغله اعضاء هیأت‌مدیره گردیده به گونه‌ای که حضور مستمر اعضاء هیأت‌مدیره را در محل کانون مذکور جهت رسیدگی و حل و فصل مسائل ایجاب می‌نماید. فلذا در این راستا، الحاق یک تبصره به ماده 14 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل پیشنهاد تا در صورت موافقت و تصویب معظم‌له، مشکل حضور همزمان اعضای هیأت‌مدیره در کانون و دفترخانه مرتفع و موفق به اجرای قاطع، سریع و دقیق منویات حضرتعالی در امر توسعه قضائی در بخش دفاتر اسناد رسمی گردند.
تبصره: « سردفترانی که به عضویت اصلی هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب می‌شوند، با تصویب و پیشنهاد هیأت‌‌مدیره و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور خواهند بود. در این مدت دفترخانه به کفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه‌ها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم خواهد شد. حق‌الزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت، با تصویب هیأت‌مدیره کانون و پس از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت خواهد شد.


معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ حسینعلی امیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18146
تاریخ تصویب :
1386/3/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :