جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

قانون تمدید زمان جذب اعتبارات بند (27) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشورشماره30047/670 1/3/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید زمان جذب اعتبارات بند (27) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 30/2/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره33359 29/3/1386

وزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

قانون تمدید زمان جذب اعتبارات بند (27) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30047/670 مورخ 1/3/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تمدید زمان جذب اعتبارات بند (27) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود مانده وجوه اعتبارات تخصیص یافته و مصرف نشده بند (27) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور را تا پایان سال مالی 1386 هزینه نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1386 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18148
تاریخ تصویب :
1386/2/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :