جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

اصلاح ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شماره47579/ت37409هـوزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قـانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ـ مصوب 1374ـ تصویب نمود:
ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با رعایت بخشنامه دائمی شماره 4311/ و مورخ 10/3/1385 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبتنی بر دستور ریاست محترم جمهوری موضوع نامه شماره 2806 مورخ 18/3/1385 دفتر رییس جمهور و قضات از تاریخ 1/1/1386 به میزان پنج و نیم درصد (5/5%) نسبت به سال 1385 افزایش می‌یابد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18152
تاریخ تصویب :
1386/2/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :