جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور شماره3406/86/1نظر به اینکه براساس بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه 1386 « در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می‌شود.»
مراتب به واحدهای قضایی یادآور می‌شود تا در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سال 1386 مفاد قانون را مدنظر قرار داده و در اجرای مرحله چهارم طرح امنیت اجتماعی که در نظر است با واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی برخورد قاطع صورت گیرد، با نیروی انتظامی در حدود مقررات همکاری لازم به عمل آید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18152
تاریخ تصویب :
1386/2/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :