جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای امیرحسین طاهری به عنوان معاون بیمه مرکزی ایران شماره50249/ت37633هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بیمه مرکزی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 5012 مورخ 15/2/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (19) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ـ مصوب1350ـ تصویب نمود:
آقای امیرحسین طاهری به عنوان معاون بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18155
تاریخ تصویب :
1386/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بیمه مركزی ایران
موضوع :