جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به سپرده‌گذاری در بانکهای کشاورزی، توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره51539/ت37536هـبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره 34492/100 مورخ 12/3/1386 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد جزء (1) بند « هـ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور تصویب نمود:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد (26.700.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع قسمت اخیر بند « هـ » تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور را به منظور تأمین مالی طرحهای بزرگ صنعتی، معدنی، کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی کشور، توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تأمین مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت‌کننده در مناقصه‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی شرکتهای ایرانی، بین بانکهای کشاورزی معادل ریالی مبلغ نهصد میلیون (900.000.000) دلار و توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن هر یک به میزان معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون (2.600.000.000) دلار سپرده‌گذاری کند.
2ـ نرخ سود سپرده‌گذاری در بانکهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه حداکثر معادل دو درصد (2%) در سال خواهدبود.
3ـ تمام متقاضیان بخش غیردولتی برای استفاده از این تسهیلات، موظف به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ در چارچوب اجرایی که توسط هیئت امنای حساب ذخیره ارزی تنظیم خواهدشد، می‌باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به واریز تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه به نسبت تعیین شده به حساب بانکهای کشاورزی، توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن اقدام کند.
5 ـ مدت سررسید سپرده‌ها، هفت (7) سال خواهدبود و درصورت نیاز به افزایش مدت مذکور، بنا به درخواست هر یک از بانکهای یادشده، موضوع توسط هیئت امنای حساب ذخیره ارزی بررسی و تصمیم‌گیری خواهدشد.
6 ـ معادل ارزی حداقل مبلغ هفت هزار و یکصد و بیست میلیارد (7.120.000.000.000) ریال از محل تسهیلات این تصویب‌نامه به نسبت مساوی از سهم بانکهای توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن برای صادرات کالا اختصاص می‌یابد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/3/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :