جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و لبنان شماره51594/ت34826هـوزارت امور خارجه ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 17/810 مورخ 7/1/1385 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (7) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب1370ـ تصویب نمود:
کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و لبنان برای مدت یک سال به عنوان کشورهای دارای شرایط ویژه برای پرداخت فوق‌العاده خاص، موضوع تبصره (7) الحاقی به ماده (2) آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)، موضوع تصویب‌نامه شماره23781/ت31427هـ مورخ21/4/1384 تعیین و پرداخت فوق‌العاده مذکور به مأموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای یادشده مطابق تبصره مذکور بلامانع است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :