جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص امکانات و تسهیلات مربوط به ذی‌حسابان در دستگاههای اجرایی شماره51607/ت35728هـوزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 116/976/م/2 مورخ 7/8/1384 دیوان محاسبات کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ امکانات و تسهیلات مربوط به ذی‌حسابان در دستگاههای اجرایی صرفاً به میزان مدیران همطراز ارایه و به اطلاع معاونت هزینه و خزانه‌داری وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌رسد.
2ـ ذی‌حسابان تابع ضوابط و انضباط اداری دستگاه اجرایی محل خدمت می‌باشند.
دستگاههای اجرایی گزارشی از امکانات واگذار شده به ذی‌حسابان را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گزارش نهایی را حداکثر تا پایان سال 1386 به هیئت وزیران ارایه نماید.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بازرگانی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :