جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به وجوهات پرداختی به نام مدرسه عالی شهید مطهری شماره51614/ت36002هـوزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 8310/ و مورخ 22/5/1385 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب1366ـ تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 2852 (بانک ملی ایران، شعبه میدان بهارستان، کد178) به نام مدرسه عالی شهیدمطهری از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب1366ـ تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهدکرد، کسر می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :