جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره51459/ت35950هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 99743/100 مورخ 15/6/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده1ـ کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اعتبار مندرج در تبصره (1) ماده (1) این آیین‌نامه را صرف اجرای فعالیتهای مدیریت سبز به شرح زیر نمایند:
الف ـ استقرار نظام مدیریت محیط زیستی شامل شناسایی مواردی که نیاز به بهبود مستمر یا اصلاح دارند، تدوین و اجرای برنامه اصلاحی آنها، آموزش، جلب مشارکت کارکنان، ممیزی و گزارش دهی.
ب ـ مصرف حداکثر پانزده درصد (15%) از اعتبار فعالیت مزبور برای اطلاع‌رسانی و تنویر افکار کارکنان.
پ ـ مصرف بهینه حاملهای انرژی از طریق ترمیم ساختمانها و استفاده از وسایل و تجهیزات کم‌مصرف، انرژیهای نو، اصلاح روشهای حمل و نقل باهدف کاهش مصرف سوخت و استفاده از گاز طبیعی.
ت ـ مصرف بهینه آب با استفاده از فناوریهای مناسب و اصلاحات لازم و ارتقای آگاهی کارکنان.
ث ـ کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهها و مؤسسات (استقرار نظام مکاتبات رایانه‌ای).
ج ـ مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات.
چ ـ کاهش تولید پسماند از طریق بهره‌گیری از فناوریهای مناسب و افزایش بهره‌وری.
ح ـ بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به جای تعویض.
خ ـ بازیافت ضایعات، تصفیه و بازچرخان آب در جهت ایجاد فضای سبز و سایر موارد.
د ـ استفاده از تکنولوژیهای پاک و سازگار با محیط زیست برای کنترل و بهینه‌سازی مصرف.
ذ ـ کاهش مصرف مصنوعات یکبار مصرف پایدار در محیط زیست.
ر ـ جایگزینی سوخت مناسب در مناطق روستایی و عشایری به جای هیزم.
تبصره1ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار موردنیاز دستگاهها را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
تبصره2ـ شرکتها و واحدهای تولیدی از محل اعتبار یک در هزار موضوع بند « د» ماده(45) دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب1373ـ هزینه‌های مربوط را تأمین خواهندنمود.
ماده2ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به منظور انتقال سریع تجربه‌های موفق داخلی و خارجی، در اختیار گذاردن روشها و فناوریهای مناسب، تدوین برنامه‌های اجرایی موارد مرتبط با مدیریت سبز، سامانه دولت سبز را به هنگام نماید.
ماده3ـ دستگاههای اجرایی موظفند هر سه ماه یکبار، گزارش پیشرفت کار را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی براساس شاخصها و جمع‌بندی، هر شش ماه یکبار به هیئت وزیران ارایه شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18157
تاریخ تصویب :
1386/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :